Theo GAA, người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn cá tra. GAA cho rằng, các nhà sản xuất cá tra được chứng nhận BAP phải trải qua các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm và xem xét mức độ liên quan tới môi trường nghiêm ngặt.

GAA chỉ ra rằng, các chiến dịch chống cá tra thường bắt nguồn từ các nhóm lợi ích cạnh tranh, rất dễ bóp méo sự thật. Và những thông tin tiêu cực trong những chiến dịch chống cá tra đã bị các nghiên cứu khoa học và truyền thông phản đối. Liên quan đến tác động tới môi trường, điều phối viên BAP của GAA chỉ ra rằng, bất kỳ loài cá nào, dù tự nhiên hay nuôi trang trại đều có tương tác với môi trường. Cá tra cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, các hệ thống sản xuất cá tra ở Đông Nam Á không có khả năng tạo ra những tác động tiêu cực tới môi trường. GAA kết luận rằng, dựa trên các tiêu chuẩn mang tính khoa học, các cuộc thẩm tra độc lập, khắt khe, cá tra được chứng nhận là một sự lựa chọn an toàn và có trách nhiệm của người tiêu dùng.

Chi Linh