Theo số liệu quan trắc đo được, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang ở mức 5,76m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt 5,01m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc đạt 3,72m, trên báo động 1 (BĐ1) là  0,22m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 2,72m, trên BĐ1 là 0,22m; sông ĐăkBla tại KonPlong đạt  593,43m, trên BĐ2 là 0,43m; sông Pô Kô tại Đắk Mốt ở mức 585,27m, dưới BĐ2 là 0,23m. 

Trong ít giờ nữa, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Đến tối nay (13-9), mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Quảng Nam có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống. 

Nhiều nơi ngập sâu sau bão số 4

Cụ thể, mực nước trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc sẽ lên mức 4,3m, dưới mức BĐ2 là 0,7m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 3,2m, dưới BĐ2 là 0,3m; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 7,0m, trên BĐ1 là 0,5m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên mức 6,2m, ở mức BĐ1.

Đặc biệt, thượng lưu sông Sê San có khả năng lên xấp xỉ BĐ3, hạ lưu xấp xỉ mức BĐ1. Các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên tiếp tục lên và có khả năng xấp xỉ mức BĐ1, các sông ở Hà Tĩnh còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo cao cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên.

K. Vy