Do ảnh hưởng của bão số 4, trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi lớn hơn như Nam Đông, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 240mm; Nông Sơn (Quảng Nam) 150mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 170mm; Trà Bồng, An Chỉ (Quảng Ngãi) 140mm…

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Khu vực Cửa Tùng (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 10; Cù Lao Chàm (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Huế) có gió giật mạnh cấp 8-9; Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Tam Kỳ (Quảng Nam), Quảng Ngãi có giật mạnh cấp 6-7.

Trong ít giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm.


K. Vy