Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, thành phố xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện, hưởng ứng, triển khai thực hiện các sự kiện của Chiến dịch từ ngày 15-1 đến ngày 15-3 năm 2016. Tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu nhân đạo; Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch; Tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các đợt hiến máu tình nguyện, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.

H.Thanh