Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội HTKPHQBM thì trong 3 năm qua, Hội đã tiến hành 16 đợt hoạt động hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố từ quỹ Hội và tài trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị.

Đã có 462 nạn nhân bom mìn được hỗ trợ sinh kế, khám lắp chân tay giả, huấn luyện sử dụng thành thạo, hỗ trợ các dịch vụ y tế cần thiết cho 45 nạn nhân. Hội đã hỗ trợ sinh kế bền vững cho gần 200 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Bình. 

Đặc biệt, Hội đã 3 lần hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và trao hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã thuộc 3 huyện biên giới của tỉnh Hà Giang…

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phát biểu khai mạc.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân, Hội cũng kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ đột xuất tới gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn. Bằng những việc làm hiệu quả và thiết thực, Hội đang dần khẳng định được uy tín, niềm tin và từng bước trở thành một địa chỉ tin cậy, là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của nhân dân cả nước. 

Trần Hằng