Theo số liệu thống kê, Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số, trong đó có nhiều người bị khuyết tật do hậu quả của bom mìn. Khoảng 42.130 người bị chết, hơn 62.160 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Bình quân mỗi năm có khoảng 1.530 người chết, 2.270 người bị thương do tai nạn bom mìn, nhiều người sau đó trở thành người khuyết tật.

Các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn được thể hiện trong Công ước bao gồm: nâng cao nhận thức; xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác để lập kế hoạch, chính sách hỗ trợ nạn nhân; xây dựng năng lực quốc gia, hỗ trợ chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng xã hội, giáo dục, tái hòa nhập kinh tế...

T.U.