UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018-2021. 

Theo kế hoạch, 100% UBND các cấp phải xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh dại. Cán bộ thú y phải được tập huấn về chuyên môn để nắm vững kiến thức, kỹ năng trong giám sát, xử lý dịch bệnh dại. 

Đối với chủ vật nuôi chó phải đăng ký với chính quyền và phải xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình và bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm hoặc xích chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường; chấp hành nghiêm việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định. 

Hà Nội yêu cầu nuôi chó phải đăng ký với chính quyền sở tại

Người nuôi cho phải chịu mọi chi phí trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó thả rông cắn người, chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy định. UBND cấp xã, phường lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn (họ tên, địa chỉ chủ nuôi; số lượng chó nuôi; ngày, tháng, năm tiêm phòng vaccine dại).

 Hàng năm, trước đợt tiêm phòng, tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng trên địa bàn. Thành phố Hà Nội khuyến khích thí điểm việc đeo thẻ (vòng cổ có thẻ nhựa hoặc kim loại) cho chó, mèo đã được tiêm phòng dại ở các quận nội thành, các nơi tập trung đông dân cư, khách du lịch. 

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo; hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vaccine điều trị dự phòng cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hay tiêm vaccine miễn phí dự phòng trước phơi nhiễm cho người có nguy cơ cao như cán bộ làm các công việc lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, tiêm vắc xin dại cho chó.

CL