Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi thường xuyên, cập nhật diễn biến thời tiết và dịch cúm gia cầm A/H7N9, thông tin, tuyên truyền kịp thời để Nhân dân chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh. Chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới. 

Khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Bộ Y tế chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm H7N9. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội nghị trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số. Triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh du lịch. 

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, đấu thầu thuốc, tiếp tục giảm giá thuốc (kể cả thuốc biệt dược).  

PV