Theo đó, trước giết mổ, cơ quan chức năng phải kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ của cơ sở giết mổ; giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định; kiểm tra việc thực hiện các quy định vệ sinh đối với người tham gia giết mổ; trang phục bảo hộ trong lúc làm việc. 

Trường hợp phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly động vật và kiểm tra lại toàn đàn. Mọi trường hợp động vật có dấu hiệu bất thường đều phải được đánh dấu, tách riêng, theo dõi và xử lý theo quy định. 

Cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ các cơ sở giết mổ.

Sau giết mổ các loại gia súc nuôi, thực hiện khám đầu, phủ tạng (phổi, tim, gan, thận, lách, dạ dày, ruột) và khám thân thịt để phát hiện các dấu hiệu bất thường, dấu hiệu bệnh lý.

Thông tư cũng nêu rõ về xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Việc xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật phải thực hiện ngay và được cơ quan thú y, nhân viên thú y hướng dẫn, giám sát, kiểm tra.Những người trực tiếp thực hiện xử lý động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh nguy hiểm phải được trang bị bảo hộ lao động. 

Địa điểm xử lý vệ sinh thú y phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chủ động vật phải chịu mọi chi phí trong thời gian nuôi cách ly, theo dõi; chủ lô hàng sản phẩm động vật phải chịu mọi chi phí bảo quản sản phẩm động vật đến khi có kết luận của cơ quan thú y.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-7-2016.

PV