Theo đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ trích từ tài khoản tiền gửi có mục đích 6,09 tỷ đồng để chuyển BHXH tỉnh mua thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND huyện phê duyệt. 

Việc hỗ trợ này nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế”.

Anh Khoa