Theo đó, thời gian hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có tên trong danh sách bị thiệt hại sẽ được kéo dài tới ngày 31-12-2019 thay vì đến hết tháng 12-2018. 

Bên cạnh đó, những người đang học các trường trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ 100% học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Người lao động thuộc thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt cũng được hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với thời gian tối đa 24 tháng nhưng không quá ngày 31-12-2019.

K.Vy