Theo đó, hỗ trợ 242,6 tỷ đồng hỗ trợ chủ cơ sở có hải sản tồn đọng; 341,3 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng tồn đọng khác; phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng nghề cá. 

Trên cơ sở báo cáo của UBND 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế, cùng với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng, ý kiến thống nhất của lãnh đạo các bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Cụ thể, đối với hàng hải sản tồn đọng: đối với sản phẩm sứa, hỗ trợ 100% giá trị lô hàng; đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng. Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 4 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn với tổng kinh phí tối đa là 242,6 tỷ đồng. 

Hàng hải sản tồn đọng được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí đưa ra. Đối với các đối tượng tồn đọng khác, tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 341,3 tỷ đồng.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ gần 1.784 tỷ đồng cho 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển (ảnh minh hoạt)
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả. 

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng nội dung quy định, quyết định chi trả tiền hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định, đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đảm bảo công tác chi trả phải công khai, minh bạch; và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ NN&PTNT.

CL