Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Agribank gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện công tác chuyên môn của ngành. Thông qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải tiến lề lối làm việc”, nhiều đảng bộ, chi bộ của Agribank đã thực hiện tốt tiết giảm chi phí thường xuyên từ 10%-30% so với kế hoạch.

Phong cách, tác phong giao dịch với khách hàng, đối tác, thực hiện văn hóa Agribank cũng đã được mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức và chuyển hóa thành hành động cụ thể theo hướng thân thiện, sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng.

Chỉ tính từ năm 2010 đến 2015, đã có hàng trăm cán bộ Agribank trả tiền thừa cho khách hàng trên 112.000 món với tổng số tiền gần 223 tỷ đồng. Riêng năm 2016, số tiền thừa cán bộ Agribank trả khách hàng gần 112 tỷ đồng với trên 36.000 món.

Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh cùng các đại biểu trong lễ bàn giao ngôi trường dành cho học sinh vùng sâu Tuyên Quang do Agribank tài trợ.

Đảng bộ Agribank cũng đã triển khai nhiều hoạt động có tính ngoại khóa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ đảng viên ôn lại truyền thống cách mạng, như: tổ chức tham quan, học tập tại các khu di tích lịch sử cách mạng; dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ (Đá Chông - Ba Vì)…

Triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú đã giúp cán bộ đảng viên và người lao động Agribank có dịp nâng cao trình độ nhận thức, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể

Theo đại diện Agribank, bước sang năm 2017, việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Agribank và được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, nội dung các buổi sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Năm 2017, Đảng bộ Agribank xác định nội dung đột phá đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với yêu cầu tình hình hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu Agribank giai đoạn II (2016- 2020), sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa Agribank theo lộ trình được phê duyệt khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, luôn “Nói đi đôi với làm”, thường xuyên quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo của mỗi đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, làm cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có tính lan tỏa, thấm dần và “bám rễ” vững chắc trong mọi lĩnh vực và trở thành nếp sống đẹp của mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động Agribank.

Thực tiễn cho thấy, phải gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội, cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua “Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” v.v… Có như vậy mới đem lại nhận thức sâu sắc, tạo khí thế mới để lôi cuốn, cổ vũ cán bộ, đảng viên Agribank có nhiều bước chuyển rõ nét, tạo động lực thúc đẩy Agribank phát triển.

Trung Kiên