Với sự nỗ lực của các chi nhánh trong toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng như chủ trương, chính sách điều hành đúng đắn của Nhà nước và Agribank, Agribank vẫn duy trì được tổng doanh số thanh toán biên mậu (TTBM) ở mức cao và tiếp tục mang lại lợi nhuận cho Agribank nói chung và các chi nhánh nói riêng. Cùng với đó là hàng loạt giải pháp nhằm thúc đẩy, phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh đối ngoại.

Theo đánh giá của Agribank cho thấy, doanh số TTBM năm 2016 với Trung Quốc đạt 39,576 tỷ VND, tăng 96% so với năm 2015; tổng thu phí dịch vụ TTBM 12 tháng năm 2016 đạt 26 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Bên cạnh đó, nguồn thu từ kinh doanh ngoại tệ trong TTBM đạt 21 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2015.

Chỉ tính riêng năm 2016, Agribank đã ký kết 2 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực TTBM như: Hỗ trợ Agribank chi nhánh Móng Cái ký kết Thỏa thuận hợp tác TTBM với Ngân hàng Quế Lâm Trung Quốc; hỗ trợ Agribank chi nhánh Lai Châu ký Thỏa thuận hợp tác TTBM với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Đồng thời, hỗ trợ chi nhánh Hà Giang nghiên cứu, rà soát Thỏa thuận hợp tác xuất nhập khẩu ngoại tệ mặt với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Agribank đang phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh đối ngoại.

Bên cạnh đó, doanh số TTBM năm 2016 với Lào đạt 1,117 tỷ đồng, tăng 169% so với năm 2015; tổng thu phí dịch vụ TTBM 12 tháng năm 2016 với Lào đạt 1.7 tỷ đồng, tăng 467% so với năm 2015; thu từ kinh doanh ngoại tệ trong TTBM đạt 0.6 tỷ đồng bằng với năm 2015.

Đến nay, Agribank là ngân hàng Việt Nam duy nhất cung ứng dịch vụ TTBM với Lào, và cũng tích cực trong việc giúp các đối tác xây dựng, phát triển và triển khai thành công sản phẩm TTBM qua Internet, hỗ trợ xử lý giao dịch ngày càng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo được uy tín đối với khách hàng.

Để phát huy hoạt động kinh doanh đối ngoại, Agribank đã chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp có hiệu quả với nhà tài trợ, Ngân hàng Nhà nước, bộ, ngành, Ban Quản lý dự án tín dụng phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn để tranh thủ sự ủng hộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, tính đến 31-12-2016, Agribank đã tiếp nhận, triển khai thực hiện lũy kế 40 dự án tín dụng nước ngoài thông qua Chính phủ, trong đó 28 dự án đang hoạt động với tổng hạn mức tương đương 13,657 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank được tăng hạn mức Dự án Tài chính nông thôn II, III/WB của Ngân hàng Thế giới thêm 200 tỷ đồng và tiếp tục là Định chế tài chính có hạn mức tín dụng cao nhất trong số các Định chế tài chính tham gia dự án.

Cùng với đó, Agribank thành công nâng cao hạn mức cho vay Dự án KFW; mở rộng điều kiện cho vay Dự án LCASP, các vấn đề liên quan đến lựa chọn chi nhánh phục vụ dự án; giải quyết vướng mắc về mở tài khoản Dự án KFW 8, 10.

Agribank cũng đã tham gia thảo luận, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhà tài trợ về Dự án năng lượng tái tạo (KFW), chương trình tín dụng NIB (Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu), Dự án tín dụng xanh (AFD)… Đây chính là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa trụ sở chính, chi nhánh trên toàn hệ thống với NHNN và các bộ, ngành.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Agribank đã được giao phục vụ 7 dự án với tổng trị giá 270 triệu USD; qua đây, nâng số dự án ngân hàng phục vụ mà Agribank đã tiếp nhận và triển khai lũy kế lên 141 dự án với tổng số vốn là 6,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, Agribank đã được NSNN đưa vào danh sách các ngân hàng đủ điều kiện phục vụ các chương trình, Dự án ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Đây là nhóm dự án quan trọng vì thông qua đó, Agribank được tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng lớn, thời hạn dài, lãi suất ưu đãi để cho vay lại các đối tượng hưởng lợi từ khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Các dự án được triển khai hiệu quả đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vùng, kinh tế hộ gia đình, tài chính vi mô, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao vai trò của người dân… Agribank đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, tích cực xóa đói giảm nghèo và đổi mới đất nước.

Thúy Vân