Nội dung đáng chú ý này được nêu trong Kết luận thanh tra mà Thanh tra TP Hồ Chí Minh ngày 8/2/2021 cho biết vừa công bố về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận 8 trong các năm 2018 - 2019.

Theo Kết luận thanh tra này, ngoài hai dự án kể trên thì Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 3 (phường 16, quận 8) cũng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để xin Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giấy phép xây dựng, điều chỉnh dự án nhưng nhiều căn nhà đã xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng chưa đúng quy định.

Những thiếu sót, hạn chế kể trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND quận 8, Chánh Thanh tra quận 8, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Chủ tịch UBND các phường có vi phạm và các tập thể, cá nhân có liên quan đến từng vụ việc.

Cũng theo Kết luận thanh tra, việc Ban Tiếp công dân quận 8 ghi nhận số liệu các buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND quận vào số buổi tiếp công dân của lãnh đạo là chưa phù hợp vì đối thoại được quy định theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại do Luật Khiếu nại điều chỉnh, không tính vào số buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Dự án chung cư tái định cư Trương Đình Hội 3 đã bị phân lô bán nền thương mại. (Ảnh Đình Phú)

Việc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị tại UBND các phường còn nhiều thiếu sót, có 108 vụ việc có tiếp nhận đơn nhưng không có văn bản trả lời cho công dân tại các phường 1, 2, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 16); có 7 vụ việc đến thời điểm thanh tra vẫn chưa có văn bản báo cáo kết quả xử lý đơn hoặc các văn bản trả lời công dân (tại phường 4); cá biệt có 1 vụ việc mất hồ sơ (tại phường 16);

Đa số UBND các phường không thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải theo quy định đối với các vụ việc tranh chấp đất đai, chưa lập danh mục và nộp hồ sơ giải quyết vào lưu trữ.

Về việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo, một số vụ việc chậm giải quyết, trễ hạn từ 139 ngày đến 530 ngày (Phòng Quản lý đô thị có 6 vụ việc, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng có 1 vụ việc) nhưng không ban hành “Thư xin lỗi” công dân theo quy định; chậm ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại, ít nhất là 35 ngày, nhiều nhất là 53 ngày đối với vụ việc người khiếu nại có đơn rút khiếu nại...

Đối với 6 đơn khiếu nại liên quan đến các công trình có vi phạm trật tự xây dựng tại phường 7, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND quận ban hành Quyết định xử phạt áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ (các vụ việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp) là chưa bảo đảm tính chặt chẽ thay vì UBND quận cần có Văn bản trao đổi ý kiến chuyên môn với Sở Xây dựng…

Vẫn còn tình trạng chậm ban hành Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo 25 ngày (1 vụ việc), chậm ban hành Kết luận nội dung tố cáo 111 ngày (1 vụ việc)…

Việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố ban hành đối với UBND quận là tương đối chậm, chưa dứt điểm do còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các dự án, trong cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành chính...

Việc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành chính còn chậm và chưa triệt để, dễ phát sinh tình trạng các hộ dân tái vi phạm…

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận 8 tổ chức kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân có thiếu sót, hạn chế như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ tại Ban Tiếp công dân quận, các Phòng, ban chuyên môn và UBND các phường để thực hiện theo đúng quy định pháp luật; chỉ đạo các Phòng, ban khẩn trương giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, kiến nghị tồn đọng, đặc biệt là các đơn thư liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tiếp tục thực hiện dứt điểm các nội dung của Kết luận thanh tra (ngày 7/7/2017) của Thanh tra thành phố về thanh tra việc cấp phép xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 8; chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận rà soát, kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng tại Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 3 đã, đang xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại các vị trí kiến nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đồng thời, chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận 8 rà soát, xem xét, kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc huy động vốn không đúng quy định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thái Bảo tại Dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 2…Phú Lữ