Đoàn Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số đã ban hành kết luận thanh tra tại các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương; trình Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành kết luận thanh tra toàn diện Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

Cục Phòng, chống tham nhũng cũng đã trình dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đồng thời tiếp nhận giải trình của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và viết báo cáo tiếp thu trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Hiện, Cục đang hoàn thiện kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời hoàn thiện kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Nguyễn Hương