Từ cuối tháng 11-2016 đến nay, Cục I, tiếp nhận một số thông tin phản ánh về việc có cá nhân gọi điện cho Chánh thanh tra tỉnh, thành phố, mạo danh lãnh đạo Cục I chỉ đạo cho Thanh tra các tỉnh, thành phố mua tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chánh, phó chánh thanh tra hoặc nghiệp vụ của ngành giai đoạn 2016-2020… với. Thực chất các tài liệu này chỉ là sao chép lại một số văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của ngành thanh tra.

Cục 1 khẳng định việc chỉ đạo cho Thanh tra các tỉnh mua tài liệu trên là không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo. Việc mạo danh lãnh đạo các Cục để giới thiệu, chỉ đạo mua tài liệu đang diễn ra ở nhiều địa phương, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thanh tra Chính phủ. Cục I đã báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Việt Hà