Ngày 26-7, ông Thân Xuân Quý, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND huyện Lạc Dương cho biết, vừa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục ô nhiễm môi trường ở hồ Đan Kia mà báo CAND Online đã phản ánh.

Chất thải lẫn vỏ chai, lọ thuốc BVTV đổ về hồ Đan Kia sau mỗi trận mưa

Theo ông Thân Xuân Quý, sau khi báo CAND Online có bài phản ánh về tình trạng rác thải nông nghiệp, trong đó có nhiều vỏ chai, lọ thuốc BVTV theo nước mưa đổ về ngập ngụa hồ Đan Kia, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ ô nhiễm do rác thải rắn gây ra.

Thực tế cho thấy, các loại chất thải nông nghiệp bị tuồn về đây đã xảy ra từ nhiều năm qua, huyện Lạc Dương cũng đã lắp đặt khoảng 40 bể chứa rác thải tại các vùng sản xuống nông nghiệp gần hồ Đan Kia và các con suối để người dân đựng chất thải rắn độc hại. Tuy nhiên, chất thải độc hại vẫn bị xả bừa bãi theo nước mưa đổ hết về hồ Đan Kia.

Nếu ý thức của người dân không được nâng lên thì việc thu gom chất thải ở hồ Đan Kia chỉ là xử lý phần ngọn

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Lạc Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại vùng sản xuất nông nghiệp, nguồn nước hồ, khẩn trương thu gom rác thải tại hồ Đan Kia. Tiến hành lắp đặt thêm các bể chứa chất thải, tuyên truyền người dân trong vùng sản xuất nông nghiệp bỏ chất thải vào bể để thu gom, tiêu hủy đúng quy định.

Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng, đơn vị mua lại nước sinh hoạt cung cấp cho TP Đà Lạt lấy từ nước hồ Đan Kia cho biết, trước tình trạng nước hồ ngày càng ô nhiễm, để đảm bảo nguồn nước đạt chất lượng, công ty này đã phải sử dụng hóa chất gấp 10 lần trước đây để xử lý nước. Công suất cũng giảm xuống chỉ còn 50% khiến nhiều khu vực tại Đà Lạt thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt.

Kim Ngân