Quyết định nêu rõ, với vai trò là Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ông Tân thực hiện chưa tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, dẫn đến mất đoàn kết trong lãnh đạo Ban.

Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), nơi dính líu đến một số sai phạm của ông Tân.

Trong lãnh đạo, điều hành còn để xảy ra vi phạm quy định của nhà nước về việc lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu làm trễ tiến độ thi công công trình, gây lãng phí ngân sách Nhà nước, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Những khuyết điểm trên của ông Đặng Ngọc Tân là vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Nghi Xuân