Theo đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế cung cấp các loại hồ sơ có liên quan, gồm: Báo cáo tình hình nhập, xuất kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế từ năm 2011 đến năm 2014; kèm theo biên bản kiểm kê hàng hóa tồn kho, biên bản thanh quyết toán Bảo hiểm y tế (BHYT) và quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế; thông báo xét duyệt quyết toán thu – chi ngân sách năm 2016; Biên bản thanh quyết toán BHYT năm 2016, kèm theo báo nhập, xuất kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế; báo cáo tình tình thu – chi tài chính đến thời điểm cuối tháng 3-2017, kèm theo báo cáo nhập, xuất kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế của Quí 1-2017…

Công văn của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Trước đó, dư luận xôn xao về vấn đề nhân sự và những khoản nợ được cho là “khủng” tại BVĐK tỉnh Cà Mau. Theo kết luận của cơ quan chức năng, bệnh viện này đã mắc phải sai phạm hơn 100 tỷ đồng. 

BVĐK tỉnh Cà Mau, nơi có nhiều sai phạm về tài chính thời gian qua. 

Cụ thể, BVĐK tỉnh Cà Mau không đưa chứng từ xuất kho năm 2012 và 2013 với số tiền hơn 27 tỷ đồng vào quyết toán; sử dụng vật tư y tế không qua đấu thầu, dẫn đến BHXH tỉnh từ chối thanh toán gần 5 tỷ đồng; tạm ứng chi tăng thu nhập, phúc lợi, khen thưởng cho người lao động khi chưa cân đối được nguồn với số tiền hơn 12 tỷ đồng; không thu hồi tạm ứng cá nhân của người lao động trong thời gian dài với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; thu nhập tạm ứng tiền của người bệnh có thẻ BHYT không đúng quy định; nợ nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế số tiền gần 55 tỷ đồng; mất quỹ tiền mặt gần 400 triệu đồng... 

Ngoài ra, BVĐK tỉnh Cà Mau còn sai phạm về số liệu xuất nhập thuốc, vật tư y tế không trùng khớp, không quản lý tài sản theo quy định, không lập phiếu thu theo dõi tạm ứng...

Xuân Nguyễn