Theo đó, từ năm 2005-2009, ngân sách TP Mỹ Tho cấp kinh phí hoạt động cho Trung tâm VHTT hơn 8,7 tỷ đồng nhưng đến tháng 9.2009, đơn vị này chỉ quyết toán được 5,6 tỷ đồng, còn lại hơn 3,1 tỷ đồng không biết nằm ở đâu?!

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện Ban giám đốc Trung tâm VHTT tổ chức thu chi ngoài ngân sách để chiếm giữ 140.397.000 đồng và 5 khoản thu mà Trung tâm VHTT chưa báo cáo với đoàn kiểm tra nhưng chưa được làm rõ.

Điều đáng nói là những hành vi trên được thanh tra kết luận là trái pháp luật và vi phạm luật ngân sách nhưng trong biện pháp đề xuất hình thức kỷ luật, Thanh tra TP Mỹ Tho không đưa ra đề xuất nào mà chỉ giao cho các phòng, ban kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật

C. Thành