Báo CAND Online đã có bài phản ánh về việc Phòng khám đa khoa khu vực vùng A Đại Lộc (Phòng khám vùng A), tỉnh Quảng Nam có chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, điều trị nội trú cho gần 40.000 người dân thuộc các xã Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Hưng của huyện Đại Lộc và xã Cà Dăng, huyện Đông Giang.

Nhưng từ ngày 1-1-2019, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2000/QĐ-SYT thì phòng khám từ chỗ thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Bệnh viện Bắc Quảng Nam) quản lý được bàn giao về Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đại Lộc quản lý đã phát sinh nhiều bất cập, bất hợp lý khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Người dân đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xem xét, trả Phòng khám vùng A về lại Bệnh viện Bắc Quảng Nam.

Khi thuộc Bệnh viện Bắc Quảng Nam, Phòng khám vùng A được hoạt động theo diện bệnh viện hạng 2, nhưng khi đưa về TTYT huyện Đại Lộc quản lý thì phòng khám “rớt” xuống bệnh viện hạng 4.

Điều này khiến cho phòng khám gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, người dân không còn được chăm sóc sức khỏe tốt như khi phòng khám còn thuộc Bệnh viện Bắc Quảng Nam vì phòng khám không còn chức năng điều trị nội trú, thuốc được cấp về rất thiếu so với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân…

Do đó, người dân tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, trả Phòng khám vùng A về lại Bệnh viện Bắc Quảng Nam để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo, ngày càng tốt hơn.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế của Phòng khám vùng A nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
Ngọc Thi