Liên quan hai bài báo “Không thực hiện kết luận thanh tra nhưng bổ nhiệm Chánh thanh tra” và “Chủ tịch UBND huyện phớt lờ yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm Chánh thanh tra huyện”, ngày 23-7 ông Lê Tỷ Khánh – Phó giám đốc, phụ trách Sở TT-TT Phú Yên cho biết Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa vừa có văn bản trả lời Báo CAND về vụ việc nêu trên theo quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa thừa nhận nội dung Báo CAND phản ánh là đúng sự thật. Gần 3 năm kể từ khi Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa kết luận thanh tra và quyết định thu hồi 51.883.570 đồng cho ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Viết Của - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sơn Hòa không thực hiện nhưng vẫn được bổ nhiệm Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa, trong khi UBND huyện Sơn Hòa chưa đôn đốc thường xuyên việc khắc phục khuyết điểm sau thanh tra. 

UBND huyện Sơn Hòa kiểm điểm nghiêm túc vấn đề này và xin ý kiến Ban thường vụ huyện ủy Sơn Hòa xem xét đối với việc bố trí ông Nguyễn Viết Của – Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa.


Hữu Toàn