Như Báo CAND số ra ngày 15-6 đã thông tin trong bài: “Không thực hiện kết luận thanh tra nhưng bổ nhiệm Chánh thanh tra”, năm 2015, khi còn là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK QSDĐ) huyện Sơn Hòa, ông Nguyễn Viết Của đã có một số hành vi vi phạm.

Tại kết luận số 520/KL-UBND ngày 3-8-2015 và quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 27-8-2015 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa giao cho Giám đốc VPĐK QSDĐ huyện Sơn Hòa có trách nhiệm thu hồi số nộp ngân sách gần 52 triệu đồng đã chi hợp đồng giao khoán công việc cho ông Đặng Duy Phong thiếu căn cứ.

Hơn 3 năm đó, ông Nguyễn Viết Của vẫn bất chấp pháp luật, không thực thi kết luận thanh tra và quyết định nêu trên, nhưng bất ngờ ngày 1-8-2017, tân Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa có quyết định bổ nhiệm ông Của giữ chức Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa.

Kiểm chứng các quy định của pháp luật (như tại điều 32 Luật thanh tra; Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 20-11-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên), không ít ý kiến cho rằng ông Của không đủ tiêu chuẩn, uy tín, phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật… để bổ nhiệm Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa.

Ngày 29-6 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa trả lời một số nội dung và biện pháp xử lý xung quanh việc bổ nhiệm Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa đối với ông Của. Thế nhưng đề nghị nêu trên đã bị phớt lờ.

Hữu Toàn