Lật lại hồ sơ vụ việc, chúng tôi được biết trong hai năm 2013-2014, khi ông Nguyễn Viết Của đang là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK QSDĐ) huyện Sơn Hòa, đã hai lần tự “mượn” công quỹ với tổng số tiền 48 triệu đồng nhưng không báo cáo tập thể cơ quan. 

Hai tháng trước khi Đoàn thanh tra huyện Sơn Hòa thực thi nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách tại VPĐK QSDĐ, ngày 8-1-2015 và ngày 5-2-2015 ông Của mới trả lại số tiền nêu trên. 

Trong tháng 7-2014, ông Nguyễn Viết Của thừa biết nhân viên hợp đồng Đặng Duy Phong để mất máy định vị GPS sử dụng trong đo đạc địa chính nhưng không có biện pháp xử lý, buộc bồi thường mà sử dụng gần 8 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên của VPĐK QSDĐ huyện Sơn Hòa để mua máy khác, đến khi Đoàn thanh tra huyện Sơn Hòa vào cuộc mới phát hiện vụ việc.

Điều đáng nói là tại Kết luận thanh tra số 520/KL-UBND ngày 3-8-2015 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách 51.883.570 đồng đã chi hợp đồng giao khoán công việc cho ông Đặng Duy Phong thiếu căn cứ. 

Để có cơ sở pháp lý thực thi kết luận, ngày 27-8-2015, ông Nguyễn Văn Cư - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa lúc bấy giờ ban hành Quyết định 3242/QĐ-UBND, giao cho Giám đốc VPĐK QSDĐ huyện Sơn Hòa có trách nhiệm thu hồi số tiền nêu trên trước ngày 31-12-2015, nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra tại Kho bạc nhà nước huyện Sơn Hòa.

Mặc dù kết luận thanh tra và quyết định thu hồi tiền của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa không bị khiếu nại, không bị Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên thanh tra lại theo quy định tại Luật thanh tra 2010 và Nghị định 86/2011 ngày 22-9-2011 của Chính phủ quy định, thế nhưng 3 năm sau đó ông Nguyễn Viết Của không thu hồi, nộp ngân sách 51.883.570 đồng. 

Ngày 1-8-2017 ông Nguyễn Viết Của được ông Nay B Lung – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa bổ nhiệm chức Chánh thanh tra huyện Sơn Hòa, khiến dư luận bất bình. Một người không chấp hành kết luận thanh tra và quyết định hành chính của người có thẩm quyền thì liệu có đủ uy tín, tiêu chuẩn… theo quy định tại điều 32 Luật thanh tra 2010 để giữ chức trách Chánh thanh tra hay không?

Tiếp xúc với PV Báo CAND, ông Nay B Lung – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, trước khi bổ nhiệm chức danh Chánh thanh tra đối với ông Nguyễn Viết Của, Ban thường vụ Huyện ủy và Thường trực UBND huyện Sơn Hòa thực hiện theo đúng quy trình quy định và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên. 

Tuy nhiên, ông Nay B Lung thừa nhận rằng, khi thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, các cấp thẩm quyền có thiếu sót không kiểm tra lại nội dung ông Nguyễn Viết Của chưa chấp hành kết luận thanh tra và quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa trước đây.

Theo điều 10 Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 20-11-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thì hồ sơ bổ nhiệm phải có lý lịch công chức, bản tự nhận xét đánh giá của công chức quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong vòng 3 năm liền kề với thời điểm tiến hành làm quy trình bổ nhiệm.

Trong lý lịch công chức và bản tự nhận xét đánh giá của công chức tại hồ sơ bổ nhiệm, ông Nguyễn Viết Của đã che giấu sai phạm nêu trên, không thực thi kết luận thanh tra, quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa là hành vi thiếu trung thực.

Hữu Toàn