Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

Sau hơn 8 ngày, Đại hội XII đã thành công rất tốt đẹp trong không khí hân hoan, phấn khởi. Góp phần vào thành công đó, Tổng Bí thư khẳng định có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế thông qua việc truyền tải thông tin ĐH nhanh chóng, kịp thời đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ cảm nghĩ khi được tái đắc cử, Tổng Bí thư cho biết, “bất ngờ, xúc động, lo lắng” bởi tuổi đã cao, sức khỏe và trình độ có hạn. Tổng Bí thư nói: “Tôi xúc động trước tỉnh cảm anh em, bạn bè trong nước nhắn gửi, giao trách nhiệm cho chúng tôi. Vì công việc sắp tới nặng nề, gánh trách nhiệm lớn trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, có rất nhiều việc phải làm nên trách nhiệm rất lớn”. 

Khi được hỏi là hình thức chất vấn trong Đảng mới được thực hiện gần đây để phát huy mạnh mẽ dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Tổng Bí Thư khẳng định, đây cũng là một hình thức giám sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với lãnh đạo. Hội nghị Trung Ương nào cũng có chủ trương thực hiện nhưng chưa nhiều vì thời gian có hạn, giải tỏa tâm tư giải đáp thắc mắc quan hệ đồng chí tốt hơn. 

Sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện chất vấn trong Đảng. Những việc Nghị quyết Trung Ương 4  khóa XI nêu ra cần phải kiên trì thực hiện, không phải làm một lần là xong, nhất là trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giám sát quyền lực, kiểm soát, hạn chế tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo quốc tế.

Nhắc đến những Ủy viên trẻ tuổi được tham gia Bộ Chính trị khóa này như đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, Tổng Bí thư cho biết, trong những công việc nặng nề sắp tới, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để kế thừa, không để hẫng hụt trong công tác cán bộ. 

Tổng Bí thư ví công tác cán bộ phải như như lũy tre, có 3 lớp mới “ấm gốc, phát triển bền vững”, có “tre già măng mọc”. Tổng Bí thư nhấn mạnh “Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có kế hoạch. Thời gian qua đã làm 1 bước nhưng vẫn cần làm tiếp để tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo. Nhưng không chỉ cần kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà cần có tâm chăm lo đến cán bộ trẻ mới làm được”.

Đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tham dự họp báo.

Trả lời câu hỏi về kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đúng như phương án Trung ương khóa XI trình bày tại Đại hội XII không, Tổng Bí thư nói: “Tôi xin đảm bảo 100% là hoàn toàn đúng với phương hướng nhân sự. Phương hướng là tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng, cơ cấu trẻ già, nam nữ. Như vậy đảm bảo đúng phương hướng, tiêu chuẩn. Còn chọn ai thì Trung ương khóa XI giới thiệu, ra Đại hội giới thiệu thêm. Nếu cá nhân được đề cử xin rút thì Đại hội quyết định. Theo quy chế Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét đưa ra chính kiến còn Đại hội quyết định". 

"Lần này làm dân chủ, lập phiếu, có số dư, bỏ phiếu kín, công bố xem Đại hội quyết định có đồng ý cho rút hay không. Sau đó lập phiếu có số dư không quá 30%, xin ý kiến bằng phiếu kín, rồi mới lập danh sách bầu cử. Như vậy vừa tôn trọng ý kiến đề cử của khoá trước, vừa tôn trọng ý kiến đại biểu. Và như các bạn đã thấy, có người được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người đại biểu giới thiệu lại trúng. Một số đại biểu tham gia Đại hội vừa rồi có nói "dân chủ đến thế là cùng". Đại hội này là đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương..” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách chứ không để độc đoán, chuyên quyền, đề cao trách nhiệm của cá nhân nhưng phát huy dân chủ. Với những nhiệm vụ sắp tới thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, không tuyệt đối hóa mặt nào vì tuyệt đối hóa một yếu tố dân chủ hay kỷ cương thì đều dẫn đến phiếu diện, mà phiến diễn sẽ dẫn đến thất bại” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Huyền Chi (ghi)