Đại úy Lê Văn Tư, Phó trưởng Phòng Quản lý học viên kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân: Tin vào đường lối lãnh đạo khoa học, đúng đắn của Đảng

Thay mặt cho gần 6.000 đoàn viên thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi bày tỏ sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thảo luận và quyết được những vấn đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thông qua tổng kết 30 năm đổi mới, tổng kết nhiệm kỳ XI, Đại hội sẽ đề ra đường lối lãnh đạo khoa học, đúng đắn và bầu ra Ban chấp hành mới gồm những người đủ đức, đủ tài tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong thời kỳ mới.

Đại úy Lê Văn Tư.

Tôi cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng CAND, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo của các học viện, nhà trường Công an. Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng sắp tới.

Thượng uý Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ Phòng 2, Cục Tham mưu Chính trị CAND, Tổng cục Chính trị CAND: Mong muốn được tạo điều kiện để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Là một đảng viên đang công tác và chiến đấu trong lực lượng CAND, tôi tin tưởng Đại hội Đảng lần này tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần dân tộc, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ; lựa chọn được những người ưu tú, có tâm và có tầm để lãnh đạo đất nước, đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và lực lượng CAND nói riêng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn Nghị quyết Đại hội cần đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với thanh niên, tạo điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Thượng uý Nguyễn Mạnh Tuấn.

Chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ CAND đang sống, chiến đấu dưới lá cờ của Đảng hiểu rằng con đường cách mạng của Đảng đang đi đã, đang và sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, xây dựng đất nước có nền kinh tế bền vững, ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng được đảm bảo…

Học viên Phan Linh Chi, lớp B3H01S Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: Phát huy sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những ngày diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, vinh dự và tự hào là đảng viên trẻ, là học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, học viên Phan Linh Chi lớp B3H01S đã gửi gắm niềm tin tới Đại hội, đồng thời nêu lên kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để những thanh niên trẻ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tiếp tục phát huy sức trẻ trong học tập và công tác, chiến đấu sau này.

Học viên Phan Linh Chi.

Ngay từ khi mới nhập học, học viên Phan Linh Chi đã luôn ý thức được rằng cần phải học tập, tu dưỡng đạo đức thật tốt, nhiệt tình tham gia các phong trào để ngày một hoàn thiện bản thân, với mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cùng với sự dìu dắt của thầy cô và tạo điều kiện của nhà trường, trải qua 2 năm học, Linh Chi đã tích lũy được cho mình không chỉ những kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, mà còn rèn luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, những luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu. Em đã đạt được danh hiệu học viên giỏi 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015, được Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Sau chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ, tháng 11-2015, Linh Chi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày diễn ra Đại hội XII của Đảng, Linh Chi mong muốn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, định hướng được sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới, đề ra giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại đã nói đến trong dự thảo Báo cáo Chính trị. Đồng thời, Linh Chi cũng mong muốn Đại hội sẽ quan tâm đề ra và quyết định nhiều vấn đề liên quan đến thanh niên, đảng viên trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên, đảng viên trẻ  học tập và rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó, góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguyện hết lòng hết sức để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

A.Hiếu - Q.Vinh