Dự phiên bế mạc có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Nông Đức Mạnh. Các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Trần Đức Lương; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá VI trở về trước; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI. 

Đến dự Đại hội có đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; đại diện thế hệ trẻ Việt Nam. Đến dự còn có các vị đại sứ, đại biện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Đồng chí Trương Thị Mai giới thiệu điện mừng của các chính đảng, tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế gửi chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tiếp đó, đồng chí Thuận Hữu, đại diện Đoàn Thư ký báo cáo một số nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung về: Chủ đề của Đại hội; các mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới; GDP bình quân đầu người; bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1-1,5%/năm; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh;…

Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII (Danh sách kèm theo). Tiếp đó Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành tại phiên Bế mạc.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội XII. Tiếp đó các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XII.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với ý thức trách nhiệm cao Đại hội XII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết) tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

* Kết thúc phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chủ trì họp báo quốc tế, thông báo những nội dung quan trọng đã được quyết định tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.


Huyền Chi