Bốn cán bộ bị phạt gồm: ông Lê Minh Công (39 tuổi, nhân viên Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh) xây dựng công trình nhà diện tích 134,44m² thuộc phường Tân Bình; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, công chức) xây nhà trên diện tích 89m² thuộc phường Tân Đồng; bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (29 tuổi, cán bộ Sở Giao thông Vận tải) xây dựng công trình nhà diện tích 128m² thuộc phường Tân Xuân; bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (37 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân C, phường Tân Xuân) xây dựng công trình nhà diện tích 130m² thuộc phường Tân Xuân. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định, nếu quá thời hạn mà số cán bộ kể trên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Đức Trí