Theo các nguồn thông tin, hiện nay đất nước ta còn gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy mộ, khoảng 300 nghìn liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính. 

Một chương trình văn nghệ trong Lễ phát động chương trình “Trả lại tên cho Anh” (Ảnh: PV)

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để động viên, chăm sóc, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Chương trình nhắn tin “Trả lại tên cho Anh” được bắt đầu từ ngày 1-6 đến 24h ngày 30-7-2016. Năm 2016 là năm thứ 5 chương trình được tổ chức.

 Đây không chỉ là việc làm thiết thực để đồng bào và chiến sĩ cả nước thể hiện nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, mà còn là thông điệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 

Toàn bộ số tiền được quyên góp, ủng hộ qua tin nhắn sẽ được chuyển đến tài khoản: 12010000036656, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để giám định AND, xác định danh tỉnh liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để nhắn tin ủng hộ, độc giả soạn tin nhắn AND gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm khách hàng VTC: 19001530, hoặc số điện thoại của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam: 069696573; fax: 04.37349562.

PV