Đây là kết quả tìm kiếm cất bốc của Đội quy tập 192, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trong mùa khô 2015-2016. 

Trong số 15 hài cốt liệt sĩ được cất bốc và an táng dịp này có 2 mộ liệt sĩ có tên gồm liệt sĩ Hoàng Anh Năm và liệt sĩ còn lại tên Cơ.

Đưa các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nơi an nghỉ.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bày tỏ lòng biết ơn và tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Xalavan, Xê Kông về công tác tìm mộ liệt sĩ. 

Qua đó đề nghị nước bạn Lào tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp giúp đỡ cán bộ chiến sĩ Đội quy tập 192 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về nước.

Nhiều năm qua, có hàng trăm liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào được cất bốc hài cốt đưa về nước an táng.

Được biết, trong hơn 10 năm qua, cùng với sự giúp đỡ của Đảng, chính phủ và nhân dân Lào, đặc biệt là hai tỉnh Xalavan và Xê Kông, Đội quy tập 192, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được trên 800 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đưa về nước.

Anh Khoa