Tại buổi tập huấn, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được hướng dẫn cụ thể việc gửi công văn đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và nhận kết quả trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh qua hệ thống giao dịch điện tử. 

Cụ thể, sau khi trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử theo mẫu số 03 đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục gửi công văn đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh qua hệ thống giao dịch điện tử: sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để truy nhập Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh tại địa chỉ Https://www.xuatnhapcanh.gov.vn; nhập công văn đề nghị xét duyệt nhân sự; sử dụng bút ký điện tử để ký xác nhận thông tin đề nghị. 

Sau đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện thanh toán cước fax (đối với trường hợp đề nghị nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài). Cuối cùng, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ kiểm tra và nhận kết quả trả lời. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đã được cấp để kiểm tra kết quả giải quyết trên trang truy cập của Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh. 

Dùng mã hồ sơ điện tử để in kết quả trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh. Hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhân kết quả trả lời trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh đối với trường hợp nơi nhận thị thực là cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường thủy, đường sắt… theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Vũ Linh