Tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ, Nghị quyết số 30/NQ-QH của Quốc hội, Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ và của Bộ Công an, đầu năm 2017, Tổng cục An ninh đã tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam, tiếp nhận yêu cầu cấp hộ chiếu của công dân qua tờ khai điện tử. ..

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời, Trung tướng Vũ Thanh Bình đề nghị, tập thể cán bộ, chiến sỹ quán triệt chủ trương của Bộ Công an về công tác trên. Trong đó, quán triệt chủ trương về cải cách hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh theo hướng vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, NNN khi tham gia quá trình xuất nhập cảnh, vừa tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước.

Nắm vững hệ thống, cách thức vận hành chương trình khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN trên nền internet; chương trình tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu; Tập trung thảo luận, làm rõ một số khó khăn, bất cập dự báo sẽ nảy sinh trong quá trình triển khai, tìm ra phương pháp tối ưu phục vụ đời sống người dân…

Đức Mừng