Dự Lễ ký kết Quy chế có Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Nguyễn Tất Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục HCKT, Tổng cục An ninh…

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Đại tá Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hoá học, sinh học và tài liệu nghiệp vụ, đại diện hai đơn vị đã ký Quy chế phối hợp. 

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Tổng cục An ninh, đại diện hai đơn vị đã ký Quy chế phối hợp.

Theo đó, Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập cảnh, kết hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị…

Các đơn vị chức năng thuộc hai đơn vị nêu trên căn cứ vào nội dung Quy chế và chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện công tác phối hợp có hiệu quả. Quá trình phối hợp phải đảm bảo chủ động, tích cực, chặt chẽ, hiệu quả và theo quy định về bảo mật của Nhà nước và Bộ Công an…

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Tất Lợi nêu rõ, việc xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị thuộc hai Tổng cục HCKT và Tổng cục An ninh nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng sử dụng tài liệu xuất nhập cảnh giả theo chức năng, nhiệm vụ của từng bên, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Nguyễn Tất Lợi yêu cầu các đơn vị tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo mật của Nhà nước và Bộ Công an; thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc trong cơ chế phối hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình công tác…

Hiếu Anh