Dự kiến, trong tháng 7-2018, mô hình dự báo tài chính Quỹ BHYT hoàn chỉnh sẽ được USAID và HFG bàn giao cho BHXH Việt Nam. Đây là chương trình do BHXH Việt Nam phối hợp với USAID, HFG tổ chức. Trước đó, trong chương trình hợp tác giữa BHXH Việt Nam và USAID giai đoạn 2015-2017, một nội dung hợp tác chính đã được khởi động trong hơn hai năm qua là: Cải thiện dự báo tài chính, phân tích và kiểm soát chi tiêu của Quỹ BHYT.

Các đại biểu tham dự Hội thảo về xây dựng mô hình dự báo tài chính Quỹ Bảo hiểm y tế 

Các chuyên gia của HFG (đơn vị do USAID lựa chọn) và Viện Khoa học BHXH (đơn vị được BHXH Việt Nam giao chủ trì) đã thực hiện thu thập dữ liệu từ 12 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng sinh thái trên cả nước để phân tích, xây dựng một mô hình dự báo tài chính quỹ BHYT phù hợp với thực trạng thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam.

Theo BHXH Việt Nam, Nghị định 01/NĐ-CP (ngày 5-1-2016) đã xác định nhiệm vụ của BHXH Việt Nam trong việc xây dựng mô hình dự báo tài chính Quỹ BHYT. Theo đó, BHXH Việt Nam là cơ quan Nhà nước có chức năng xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch tài chính, kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn 5 năm của ngành BHXH. Trong đó, có việc xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính Quỹ BHYT, bao gồm: Thu, chi, cân đối quỹ và số người tham gia BHYT. BHXH Việt Nam cũng có nhiệm vụ xây dựng chính sách, đưa ra các khuyến nghị cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính để xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách về BHYT.

Mô hình dự báo tài chính Quỹ BHYT do các chuyên gia HFG xây dựng hỗ trợ BHXH Việt Nam sẽ giải đáp được các câu hỏi về tài chính và chính sách trong giai đoạn 2018-2022 như: Dự kiến số người tham gia BHYT và khoản phí BHYT sẽ thu được là bao nhiêu? 

Dự kiến số lượng dịch vụ và phí dịch vụ là bao nhiêu? Ước tính dòng tiền quỹ BHYT? Mô hình, kịch bản trong trường hợp điều chỉnh các yếu tố chi phí chủ đạo ảnh hưởng đến mức chi từ Quỹ BHYT, khả năng cân đối Quỹ và mức phí BHYT cần được điều chỉnh như thế nào?

Được biết,  qua nhiều lần tham vấn và tổ chức hội thảo, mô hình dự báo tài chính Quỹ BHYT đã được xây dựng và thử nghiệm ở các mức độ cơ sở dữ liệu khác nhau, bước đầu cho kết quả tương đối xác thực về mặt phương pháp luận. Các chuyên gia HFG và Viện Khoa học BHXH vẫn đang tiếp tục thu thập ý kiến phản hồi từ các bên tham gia; đồng thời gấp rút hoàn tất mô hình dạng Excel ở cấp quốc gia, xây dựng phần mềm và soạn thảo chi tiết kỹ thuật cho mô hình dự báo…

Hiếu Quỳnh Thảo