Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác phát triển an sinh xã hội với BHXH Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan.

Theo BHXH Việt Nam, đây là lần đầu tiên BHXH tổ chức hội nghị nhằm báo cáo và tham vấn ý kiến các đối tác, các nhà tài trợ quốc tế về mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển ngành, đồng thời trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, hỗ trợ của các đối tác quốc tế đối với BHXH Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, Hội nghị được tổ chức ngay sau thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và trước thềm Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF) do Chính phủ Việt Nam tổ chức dự kiến vào trung tuần tháng 12/2017, tại Hà Nội, cho thấy bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập, đồng hành với sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội thế giới.

Để đảm bảo phát triển bền vững hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam, Chính phủ đã định hướng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho ngành BHXH đến năm 2020, đó là thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

*Nhân dịp này, BHXH Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội” cho đại diện một số tổ chức quốc tế...

Hiếu Quỳnh