Corsac được trang bị hệ thống điều khiển tháp pháo Turra  từ xa do Công ty EVPU sản xuất. Nó bao gồm đại bác 2A42 cỡ nòng 30mm  và dàn phóng có 2 ống phóng tên lửa điều hướng chống xe tăng 9M113 Konkurs.

Theo văn phòng báo chí EVPU, 2A42 có thể được thay thế bằng tên lửa chống tăng Bushmaster và 9M113. Tháp pháo có thể lắp đặt 1 súng máy cỡ nòng 7,62mm hoặc 12,7mm như vũ khí cấp 2.

Xe chiến đấu bộ binh Corsac

Corsacs được phát triển bởi MSM có sự hợp tác với  GDELS và tập đoàn Quốc phòng Konstruka phù hợp với yêu cầu của Quân đội Slovakia.

Để điều khiển chiến xa cần 3 binh sĩ gồm: Chỉ huy, pháo thủ và tài xế. Corsacs được bảo vệ bằng lớp giáp thép STANAG cấp độ 2 ngăn được đạn xuyên giáp 7,62mm ở cự li 30m.

Vì sử dụng giáp liền thân, nên Corsac được bảo vệ đến cấp 3 hoặc 4 chống đạn xuyên giáp 14,5mm ở cư li 200m.

Corsacs chạy bằng động cơ diesel ISLe HPCR đạt sức ngựa 450. Xe nặng 19,8 tấn, tốc độ tối đa 115km/giờ và khi lội nước đạt 10km/giờ. Nó cũng đã tiếp nhận công cụ chống vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC) do Nga sản xuất.

Trúc Phạm