Vào tháng 12-2018, Cục Quản lý Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ký một hợp đồng trị giá 29,1 tỷ USD với Tập đoàn Hanwha Systems để sản xuất 12 hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát Hỏa lực tên lửa (C2A) vào năm 2019. Việc sản xuất bắt đầu vào đầu tháng 1.

Hệ thống C2A mới sẽ giúp Quân đội Hàn Quốc phát hiện máy bay kẻ thù nhanh hơn. Đồ họa: DAPA

Hệ thống được thiết kế để giảm khối lượng thời gian cần phải thực hiện và phản ứng với một mục tiêu thù địch từ 3 phút hiện nay xuống còn 30 giây, vì nó sử dụng dữ liệu được truyền trực tiếp trong thời gian thực lên mục tiêu, DAPA giải thích.

Hiện tại, Quân đội Hàn Quốc sử dụng các bộ máy vô tuyến để phổ biến dến các đơn vi thông tin liên quan về mọi mối đe dọa trên không.

Từ năm 2011-2017, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) tiến hành dự án phát triển C2A. Có khoảng 20 doanh nghiệp bản xứ, bao gồm Hanwha, tham gia dự án này.

Trúc Phạm