Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng;

Đồng chí Nguyễn Thị Minh,  Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhờ các nỗ lực của toàn ngành, 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã có 13,17 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 11,28 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 241.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 76,44 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, (BHYT), đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số. Toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 140.304 tỉ đồng (đạt 49,53% kế hoạch được giao và tăng 24.408 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016). 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh,  Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao thưởng cho các đơn vị tại Hội nghị.

Các chế độ được giải quyết kịp thời, đúng quy định; lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, đến tận tay người hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo điều hành được đổi mới kịp thời, sát với thực tế; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đạt được kết quả tích cực. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm  sau:

Tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư về kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013 – 2020”; Tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các địa phương giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và người dân; thực hiện tốt công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động;  kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ. Tập trung triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính kế toán và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHXH, BHTN..

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho chính quyền phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác HBXH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể: Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tổ chức- Cán bộ, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, BHXH tỉnh Hà Nam, BHXH tỉnh Kon Tum, BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và BHXH tỉnh Kiên Giang.

Tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho các tập thể BHXH các tỉnh có thành tích xuất sắc; trao Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 3 cá nhân; trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân. Ngoài ra, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ngành cho 19 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian từ năm 2014- 2016...

Hiếu Quỳnh