Theo đó, Công thông tin thực hiện việc tích hợp tất cả các kênh tin và dịch vụ giao dịch điện tử, đảm bảo là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng bằng một tài khoản duy nhất.

Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam được tích hợp nhiều tính năng mới.

Khi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử có thể tra cứu một cách tiện lợi một số dữ liệu và thông tin ngành BHXH, nâng cao các tính năng tương tác giữa người dân, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH.

Lần nâng cấp này cũng nhằm bổ sung, nâng cao các tính năng bảo mật và an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông để đối phó với những nguy cơ mới nhất về mất an toàn thông tin.

Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam sẽ bổ sung thêm kênh tiếng Anh để phục vụ  mục đích thông tin đối ngoại.

Với hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ, những tính năng mới của Cổng Thông tin điện tử là tiền đề quan trọng để thời gian tới BHXH Việt Nam tích hợp, mở rộng việc giao dịch điện tử đối với 32 thủ tục hành chính BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Hiếu Quỳnh