Những tính năng mới của Cổng Thông tin điện tử là tiền đề quan trọng để  BHXH Việt Nam tích hợp, mở rộng việc giao dịch điện tử đối với các thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Trung tuần tháng 6/2017, BHXH Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên Cổng thông tin điện tử của Ngành (www.baohiemxahoi.gov.vn). 

Cuộc giao lưu nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT, thông qua đó cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên cả nước.

Người dân  có thể gửi các câu hỏi tới Cổng Thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải đáp các thắc mắc về thực hiện chính sách .

Trong gần 2 giờ, đại diện các cơ quan chuyên môn của BHXH Việt Nam gồm: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu, Ban Sổ thẻ... đã trả lời trực tiếp gần 100 câu hỏi của người dân gửi tới Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. 

Các câu hỏi của người dân chủ yếu liên quan tới những vấn đề trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thủ tục giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tiếp thu các ý kiến, phản ánh của người dân để tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách, tiếp tục đưa chính sách vào cuộc sống...

Hiếu An