Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và  Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, trong những năm qua, kinh tế Vĩnh Phúc có sự tăng trưởng liên tục, ổn định và bao trùm, đảm bảo cho người dân có điều kiện cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 85,62 triệu đồng, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng Sông Hồng, đứng thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc năm 2018 chỉ đạt 42,72 triệu đồng, điều đó cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc khá thấp đang bị tụt lại và có khoảng cách ngày càng lớn so với các địa phương phát triển. Bài toán thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người và GRDP bình quân đầu người; đồng thời thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với các địa phương khác đang là thách thức lớn đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao cách đặt vấn đề cũng như mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp mà đề án đã đặt ra. Đồng thời, một số ý kiến cho rằng, đề án cần tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực; tiềm năng thế mạnh của tỉnh; trình độ phát triển công nghiệp của tỉnh; việc thu hút doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh; kết quả công tác lập quy hoạch; triển khai thực hiện quy hoạch… Các đại biểu đề xuất cơ quan soạn thảo đề án cần quan tâm tới các giải pháp về giáo dục, đặc biệt là giáo dục trình độ cao; nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế; phát triển việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp mới, nhất là cách tiếp cận để doanh nghiệp giải phóng khu vực công nghiệp nông thôn, lựa chọn hướng phát triển căn cứ vào xu thế thời đại; bổ sung vai trò của các hội quần chúng vào phần tổ chức thực hiện nhằm phát huy vai trò khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện…

Chuyên gia Trần Đình Thiên

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho rằng, với Đề án trên thì, cơ quan soạn thảo cần bổ sung, làm rõ về mặt quan điểm thực hiện, trong đó bên cạnh chủ trương tiếp tục thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn, cần tập trung vào điều chỉnh chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh Vĩnh Phúc cần quan tâm, đầu tư mạnh hơn nữa vào phát triển giáo dục, phát huy tiềm năng lợi thế về nguồn nhân lực sẵn có của tỉnh.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, những ý kiến này sẽ được ban soạn thảo xây dựng Đề án nghiên cứu, xây dựng chủ trương, chính sách về nâng cao thu nhập, phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự công bằng cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ công ích cơ bản, các dịch vụ an sinh xã hội. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi hấp dẫn trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.


Lưu Hiệp