Chiều 21-8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng dự hội nghị.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đề án nhằm nghiên cứu xây dựng quy định, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trong tham gia kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, hoạt động kiểm tra, giám sát phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến; hoàn thiện dự thảo Đề án trình Ban Bí thư.

PV (theo TTXVN)