Tại cuộc họp, các Bộ, ngành địa phương liên quan đã cho ý kiến về nội dung, chương trình của hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017; đồng thời đóng góp các ý kiến làm thế nào để thu hút được đầu tư vào Tây Nguyên hiệu quả nhất, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng.

Qua 3 lần tổ chức, Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của vùng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch; tạo điều kiện cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu; góp phần huy động các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, thực hiện an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bộ trưởng Tô Lâm phát  biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá ý kiến của các đại biểu rất tâm huyết,có nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 nên phải tập trung toàn lực để kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Chính vì vậy, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, từ việc nghiên cứu, tìm rõ thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên như: Du lịch, nông nghiệp... để giới thiệu với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần mời doanh nghiệp của các nước có nền kinh tế phát triển, các hiệp hội đầu tư, các tổ chức tài chính, du lịch quốc tế... cùng tham giam gia.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phải tập trung xây dựng các nội dung, quảng bá hình ảnh, định hướng thu hút các nhà đầu tư, nguồn lực trong và ngoài nước, tạo điều kiện cơ hội khai thác tiềm năng, năng lực của Tây Nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tín dụng cũng như thúc đẩy các chủ trương liên kết, kết nối vùng Tây nguyên với các vùng kinh tế phát triển lân cận và ngay trong chính các địa phương Tây Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu từ nay đến ngày tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư còn rất ngắn, các bộ ngành địa phương liên quan phải tập trung trao đổi, thống nhất trách nhiệm và phân công nhiệm vụ, đảm bảo các nội dung phải bám sát mục tiêu, thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất...

Dự kiến Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 3-2017 tại tỉnh Đắk Lắk.

Phương Thuỷ