Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt, bổ sung danh sách 62 danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như phát triển rau sạch tại TP. Pleiku, dự án nhân giống cây trồng bằng kỹ thuật cấy mô, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất các chế phẩm vi sinh vật cung cấp cho thị trường giống và sản phẩm cây hoa, cây ăn quả đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, sớm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư vào địa phương... 

Tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Gia Lai cần có sự đột phá trong tư duy phát triển phù hợp với địa phương, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của mình để hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng. 

Muốn vậy, tỉnh Gia Lai phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, với tầm nhìn dài hạn có tính đột phá cao, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh cũng như đặc thù riêng của tỉnh. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng những chính sách chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu gắn kết linh hoạt với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030...

Tại Hội nghị, tỉnh Gia Lai trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai với 9 chủ đầu tư dự án, tổng vốn hơn 11.200 tỷ đồng. 

N.Như