Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí  Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Văn phòng Bộ Công an cùng đông đảo đại biểu cử tri nhân dân phường Ninh Xá.

Tại buổi tiếp xúc, bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh thay mặt Đoàn ĐBQH  đã thông tin tới đại biểu cử tri phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV. 

Báo cáo tổng hợp vắn tắt ý kiến cử tri phản ánh tới kỳ họp thứ 2, QH khóa 13 và ý kiến trả lời của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan đến những vấn đề cử tri tỉnh Bắc Ninh phản ánh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Ninh Xá đã bày tỏ ý kiến, đề nghị: Quốc hội khi ban hành Luật phòng chống tham nhũng cần cụ thể, chặt chẽ hơn, đảm bảo giữ vững lòng tin của nhân dân; đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, phát huy nội lực, xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Đồng thời Quốc hội cũng cần cụ thể hóa việc thực hiện Luật bảo hiểm y tế, đơn giản hoá các thủ tục khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân. 

Cử tri cũng đề nghị nâng mức phụ cấp với Đảng viên 45 năm tuổi Đảng trở lên; tăng phụ cấp với cán bộ cơ sở; tăng cường giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Ngành Công an cũng cần quan tâm xây dựng hình ảnh cán bộ công an vì nhân dân phục vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, trả lời một số vấn đề kiến nghị của cử tri phường Ninh Xá liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm; nhất trí đề xuất của cử tri về chỉnh trang các tuyến phố trên địa bàn; xem xét lộ trình chuyển các đơn vị, xí nghiệp ra khỏi thành phố.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; khẳng định các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội, Chính phủ xây dựng chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao lợi ích cho nhân dân; đề nghị Quốc hội xem xét, giải quyết các kiến nghị của cư tri trong kỳ họp tới, nhất là các kiến nghị về  việc ban hành các chính sách trực tiếp liên quan đến người dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin thêm đến cử tri khái quát tình hình tội phạm hiện nay và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Phương Thuỷ