Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2017 ghi nhận sự chuyển mình trong toàn ngành và cơ quan của bộ. Bộ đưa vào vận hành chính thức Hệ thống quản lý đầu tư công và lần đầu tiên thực hiện công tác tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư trên Hệ thống. Điều này đã giúp rút ngắn được thời gian và khắc phục căn bản những lỗi sai sót do tổng hợp thủ công gây ra. Từ đó, từng bước xây dựng phương pháp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, hành động nhanh, quyết liệt. 

Bộ KH&ĐT cũng chủ động tham mưu Chính phủ chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo động lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư của tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

“Bộ đã chủ trì, tham gia xây dựng, trình Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tham mưu xây dựng và thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam theo hướng chiến lược và hiệu quả”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung chuẩn bị các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua, như: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Hoàn thiện đề án xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị.

“Chúng tôi quyết tâm vượt qua chính mình, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn từ bỏ những lợi ích trong công tác phân bổ vốn đầu tư”. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định. 

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành KH&ĐT đã có những đóng góp tích cực vào thành tích quan trọng năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng KH&ĐT cần rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của cán bộ trong ngành. 

Thủ tướng yêu cầu các giám đốc sở KH&ĐT phải dám từ bỏ quyền lực, để phục vụ nhân dân nhằm mục tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các giám đốc sở KH&ĐT phải dám từ bỏ quyền lực, để phục vụ nhân dân nhằm mục tiêu phát triển đất nước. Giám đốc Sở KH&ĐT tìm cách xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư vào tỉnh mình.

Theo Thủ tướng, vừa qua, Bộ KH&ĐT có cố gắng nhưng chưa thể hiện được vai trò nhạc trưởng kinh tế vĩ mô. Việc xây dựng kế hoạch tăng trưởng của Bộ KH&ĐT còn bị động. Dù nêu tốt tình hình kinh tế xã hội nhưng Bộ chưa đưa ra đề xuất kịp thời trước tình hình đất nước, ít có báo cáo phân tích tình hình kinh tế chất lượng. 

“Với nhiệm vụ tham mưu chính sách kinh tế vĩ mô, bộ phải là cỗ máy tinh vi, khối óc sáng suốt tham mưu cho Chính Phủ về điều hành kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải xây dựng chính sách với cách làm mới nhằm giải phóng nguồn lực trong nhân dân và từ khu vực đầu tư nước ngoài. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, tăng năng suất lao động, phát triển đồng đều để không ai bị tụt lại phía sau. Bộ KH&ĐT thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế xã hội để có kịch bản tăng trưởng cho quý 1. Từ đó, Bộ đưa ra giải pháp ngắn gọn, dễ áp dụng vào thực tế để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2018.


Lưu Hiệp