Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan trên liệt kê các vụ việc mà nhà đầu tư nước ngoài đã khiếu nại với cơ quan hành chính Nhà nước, hoặc có văn bản thể hiện ý định khởi kiện ra trọng tài, tòa án, hoặc các vụ việc đang được giải quyết tại tòa án, trọng tài mà nhà đầu tư nước ngoài có tham gia. Trong đó, đề nghị liệt kê rõ hình thức đầu tư của doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần…) cũng như phải mô tả rõ khiếu nại, lập luận của nhà đầu tư.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị nói trên sẽ là nguồn thông tin để Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng nhằm thực hiện Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 3/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài

Phan Đức