Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo với Tổng Bí thư về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; quản lý nhà nước về đầu tư phát triển, đầu tư trong nước và nước ngoài, các loại hình kinh tế…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong hai năm 2011-2012, Bộ đã chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm bám sát các mục tiêu, định hướng lớn đã được Đại hội Đảng đề ra. Đã thực hiện và trình tổng cộng 240 dự án luật, nghị định, quyết định, đề án, báo cáo quan trọng.

Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về việc tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch; vấn đề thống kê đảm bảo sự tin cậy, chính xác; thu hút đầu tư để tranh thủ nguồn vốn…

Một thực tế được nêu là hiện nay có tới 2.604 quy hoạch của các bộ, ngành, địa phương. Do đó, không thể không xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp, chất lượng quy hoạch chưa cao. Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch cũng chưa làm tốt dẫn tới phá vỡ quy hoạch, quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm được qua gần 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, với tinh thần làm việc đổi mới góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục bám sát các tư tưởng định hướng của Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nhưng cũng phải luôn “xuất phát từ thực tiễn” để kịp thời điều chỉnh những vấn đề nảy sinh khi triển khai trong thực tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, càng đi vào kinh tế thị trường càng không thể coi thường quy hoạch. Đương nhiên quy hoạch phải hiểu đúng nội dung chứ không phải là cầm tay chỉ việc, hành chính áp đặt, mất dân chủ. Quy hoạch phải tôn trọng quy luật kinh tế thị trường, nhưng đồng thời Nhà nước phải lãnh đạo quản lý để phát huy tối đa mặt mạnh của cơ chế thị trường, đồng thời sử dụng cơ chế thị trường để bổ sung, phát triển cho sự quản lý của mình hợp quy luật khách quan.

Tổng Bí thư cũng mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, chất lượng tham mưu để đưa ra các đề xuất đúng; khuyến khích tinh thần chủ động, có dũng khí, có bản lĩnh và đặc biệt là phải có trí tuệ. Tổng Bí thư biểu dương Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công tác xây dựng Đảng một cách bài bản, nền nếp, nhiều năm là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mỗi người phải tự rèn luyện bản thân để có động cơ làm việc trong sáng, vì lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân chứ không phải vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

Về đề xuất việc phân cấp cho các địa phương, phân quyền cho các Bộ, Tổng Bí thư cho rằng phải có tập trung chỉ đạo thống nhất để tránh xảy ra những hiện tượng quy hoạch, đầu tư dàn trải, trùng lắp, kém hiệu quả như thời gian vừa qua.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

P.V (theo VOV)