Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ước tính đến 31-8, toàn quốc có 13,97 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 241.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 11,93 triệu người tham gia BH thất nghiệp(TN); 81,76 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 87,25% dân số). Lũy kế đến hết tháng 8/2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT đạt 61,5% kế hoạch năm.

Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, có nhiều giải pháp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, thời gian qua, tỷlệ nợ đọng BHXH đã giảm rất nhiều, cho thấy sự nỗ lực rất lớn của ngành BHXH cũng như chứng minh các giải pháp của ngành triểnkhai trong thời gian qua đang phát huy hiệu quả.

Về  Tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 3-1-2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch thanh tra chuyên ngành (TTCN), thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018; toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện TTCN, thanh tra liên ngành và kiểm tra theo kế hoạch. 

Tính đến hết  tháng 8-2018, BHXH đã thanh tra, kiểm tra được 11.756 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ). Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đơn vị nợ BHXH đã nộp về Quỹ số tiền hơn 519 tỉ đồng và sau khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, các đơn vị tiếp tục nộp về quỹ hơn 304 tỉ đồng. 

Toàn cảnh Hội nghị 

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành đã giải quyết 9.135hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 69.193người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã giải quyết 78.092hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 539.527người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

Trong tháng, cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người KCB BHYT.BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.


Anh Hiếu